معماهای ریاضی یک روش خوب برای این است که کودک هنگام سرگرمی تمرین ریاضی کند. آنها باید از دانش ریاضی و مهارت حل مسئله خود برای یافتن پاسخ این معماها استفاده کنند. 
۱٫ وقتی گرانت ۸ ساله بود ، برادرش نیمی از سن او بود. حالا گرانت ۱۴ ساله است ، برادرش چند ساله است؟
۲٫ دو پدر و ۲ پسر روزی را به ماهیگیری گذراندند ، اما فقط ۳ ماهی صید می کنند. این کافی بود که هر کدام از آنها یک ماهی داشته باشند. چه طور ممکن است؟
۳٫ لیام دیروز ۱۱ ساله بود و سال آینده ۱۴ ساله خواهد شد. این چگونه ممکن است؟
۴٫ خانم براون ۵ دختر دارد. هر یک از این دختران یک برادر دارند. خانم براون چند فرزند دارد؟
۵٫ ۳ عدد سیب در سبد وجود دارد و شما ۲ سیب را برمی دارید. اکنون چند سیب دارید؟
۶٫ آن را دو برابر کرده و در ۴ ضرب کنید. سپس آن را بر ۸ تقسیم کنید و یک بار دیگر ان عدد را خواهید داشت. چه عددی است؟
۷٫ کدام ۳ عدد هنگام ضرب و جمع با هم نتیجه یکسانی می دهند؟
۸٫ زویی خانواده بسیار بزرگی دارد. او ۲۰ خاله ، ۲۰ دایی و ۵۰ پسر دایی دارد. همه پسر دایی های او یک عمه دارد که عمه زویی نیست. چه طور ممکنه؟ 
پاسخ معماهای ریاضی
۱٫ برادر او ۱۰ ساله است. نصف عدد ۸ ، ۴ است ، بنابراین برادر گرانت ۴ سال کوچکتر است. این به این معنی است که وقتی گرانت ۱۴ ساله است ، برادرش هنوز ۴ سال کوچکتر است ، بنابراین او ۱۰ ساله است.
۲٫ فقط ۳ نفر ماهیگیری می کردند. یک پدر ، پسر و پسر پسرش بودند. این بدان معنی است که ۲ پدر و ۲ پسر وجود دارد ، زیرا یکی از آنها پدر و پسر است.
۳٫ امروز اول ژانویه است و تولد لیام ۳۱ دسامبر است. لیام روز گذشته (۳۰ دسامبر) ۱۱ ساله بود ، سپس روز بعد ۱۲ ساله شد. امسال در ۳۱ دسامبر ۱۳ ساله خواهد شد ، بنابراین سال آینده ۱۴ ساله خواهد شد.
۴ . آنها ۶ فرزند دارند. هر دختر یک برادر دارد. ۵ دختر و ۱ پسر وجود دارد.
۵٫ شما ۲ عدد سیب دارید. شما ۲ سیب را برداشته و ۱ عدد را در سبد گذاشتید.
۶٫ هر عددی. اگر یک عدد دو برابر و ضرب در ۴ شود ، در واقع در ۸ ضرب می شود ، بنابراین با تقسیم بر ۸ ، عدد اصلی دوباره بدست می آید. 
۷٫ عددهای ۱ ، ۲ و ۳ 
(۱ + ۲ + ۳ = ۶) 
(x 2 x 3 = 6  ۱)
۸٫ عمه آنها مادر زويی است!