کلیله و دمنه
حکایت های گلستان سعدی
قصه های قرآنی
قصه های پیامبران
دور دنیا در ۸۰ روز
ماجراهی تام سایر
لوک خوش شانس
رابین هود
روباه و کلاغ
آرزوهای بزرگ
دیوید کاپرفیلد
شازده کوچولو
بابا لنگ دراز
قصه های مجید
پینوکیو
آلیس در سرزمین عجایب
سفرهای گالیور
عمو نوروز
دختر کبریت فروش
سه بچه فیل
مدیر مدرسه