شهادت امام صادق علیه السلام :

ششمین پیشواى شیعیان نام مبارکش «جعفر»،­کنیه  اش «ابوعبداللَّه» و لقب هایش «صابر»، «فاضل»، «طاهر»، «قاهر»، «باقى»، «کامل»، «منجى»، «فاطر» و «صادق» است. که لقب اخیر از همه مشهورتر است[بحارالانوار، جلد ۴۷، ص ۱۱]. ­ملقّب شدن امام علیه السلام به هر یک از لقب هاى یاد شده، بیانگر تجلّى و ظهور بیشترآن صفت در وجود مبارک ایشان است وگرنه امام جعفر صادق علیه السلام و دیگر امامان معصوم مظهر همه ارزشها و ملقب به صفات نیک هستند.
امام جعفر صادق علیه السلام سیمایى جذّاب، نورانى و ملکوتى داشت، بدان سان که رسول اکرم­ (صلی الله علیه وآله) و دیگر معصومان و پیامبران الهى داشتند. ­شناخت عمیق امام جعفر صادق علیه السلام از مقام ربوبى حق تعالى، او را در میدان عمل به عبادتى گسترده و خالصانه وامى داشت.
مبارزات امام جعفر صادق علیه السلام متناسب با شرایط سیاسى جامعه و نیز موقعیّت و نیاز مخاطبان با بیانات مختلف و شیوه هاى گوناگون تبیین مى  شد. تضادّ بین جبهه امامت به پیشوایى امام جعفر صادق علیه السلام و جبهه خلافت عباسى به سرکردگى منصور، روز به  روز شدیدتر و شکاف بین دو جبهه، عمیقتر مى  گشت.
منشأ اساسى آن، فعالیت هاى بنیادى و متعرضانه پیشواى ششم در ابعاد مختلف علمى، فرهنگى و سیاسى که لبه تیز همه آنها دستگاه خلافت بود، از یکسو؛ و روحیّه سلطنت طلبى و ضدّ دینى منصور، از دیگر سوى بود.
منصور بر خلاف دیگر خلفاى اموى و عبّاسى که از نزدیک با امامان علیهم السلام محشور نبودند، پیش از انتقال قدرت به بنى عباس، ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با امام جعفر صادق علیه السلام داشت و از نزدیک آن حضرت را مى شناخت و همین مسأله موجب شد که پس از دستیابى به قدرت، وجود آن پیشواى بر حق را بزرگترین خطر براى حکومت خود بداند و مبارزه با آن حضرت را در سر لوحه برنامه  هاى خود قرار دهد.
منصور، در طول مدّت دوازده سالى که در دوران خلافتش با امام جعفر صادق علیه السلام معاصر بود یک لحظه از اندیشه مبارزه با امام جعفر صادق علیه السلام غافل نبود و به شیوه  هاى مختلف سعى در محدود کردن فعّالیت هاى آن حضرت و بیرون کردن وى از صحنه مبارزه با دستگاه خلافت و در نهایت شهادت او داشت.[تاریخ زندگی امام جعفرصادق علیه السلام، علی رفیعی، جلد ۱، ص ۲۳۵]
سرانجام، امام جعفر صادق علیه السلام در ۲۵ ماه شوال، سال ۱۴۸ هجرى قمرى پس از ۳۴ سال امامت، در سن ۶۵ سالگى به دست عوامل منصور خلیفه عباسی مسموم شد وبه شهادت رسید.[بحارالانوار، جلد ۴۷، ص ۴۱]
بروشور مرتبط با امام صادق علیه السلام:
بروشور/چهل حدیث امام صادق علیه السلام
بروشور/ صادق آسمانیان(علیه السلام)

منبع: وبسایت: ضیاء الصالحین