تنظیم و تست میکروفون در ویندوز ۱۰

روش پیکره بندی میکروفون در ویندوز ۱۰
یکی از کارهایی که می باید پیش از پیکره بندی میکروفون انجام دهید، اتصال سیم میکروفون به رایانه و یا اتصال آن از راه بلوتوث به رایانه و نصب داریور آن می باشد. در بیشتر موارد، ویندوز، خودکارانه به دنبال درایور گشته و آن را نصب می کند، اما اگر میکروفون کار نگرد، برای پیدا کردن درایور به سایت کارخانه سازنده میکروفون بروید و درایور مورد نیاز خود را دانلود کنید.
 1. در بخش system tray، پائین گوشه راست ویندوز، روی آیکون بلندگو یا Volume راست کلیک کنید.
 2. سپس گزینه Sounds را کلیک کنید.در بخش system tray، پائین گوشه راست ویندوز، روی آیکون بلندگو یا Volume راست کلیک کنید, سپس گزینه Sounds را کلیک کنید,روشتک,raveshtech
 3. در پنجره Sound برای دیدن تنظیمات میکروفون، زبانه Recording را کلیک کنید.
 4. سپس در فهرست میکروفون ها، میکروفون دلخواه خود را برگزینید و دکمه configure را بکلیکید.در پنجره Sound برای دیدن تنظیمات میکروفون، زبانه Recording را کلیک کنید. سپس در فهرست میکروفون ها، میکروفون دلخواه خود را برگزینید و دکمه configure را بکلیکید.,روشتک,raveshtech
 5. در پنجره Speech Recognition لینک و پیوند Set Up Microphone را کلیکید.در پنجره Speech Recognition لینک و پیوند Set Up Microphone را کلیکید.,روشتک,raveshtech
 6. در پنجره تازه، نوع میکروفون خود را برگزیده، سپس دکمه Next را کلیکید.در پنجره تازه، نوع میکروفون خود را برگزیده، سپس دکمه Next را کلیکید.,روشتک,raveshtech
 7. در پنجره پسین، دکمه Next را بکلیکید.روش پیکره بندی میکروفون در ویندوز 10,روشتک,raveshtech
 8. در پنجره باز شده متنی را که به شما نشان داده شده بخوانید و Next را کلیکید.روش پیکره بندی میکروفون در ویندوز 10,روشتک,raveshtech
 9. در پنجره پسین دکمه Finish را بکلیکید.روش پیکره بندی میکروفون در ویندوز 10,روشتک,raveshtech
اگر با پنجره زیر روبرو شدید، ممکن است میکروفون شما Mute باشد و یا اینکه میکروفونی غیر میکروفون مورد نظر شما در حال دریافت صدا می باشد.روش پیکره بندی میکروفون در ویندوز 10,روشتک,raveshtech
روش تست میکروفون در ویندوز ۱۰
در بخش های پیشین روش پیکره بندی میکروفون را به شما آموزش دادبم، اما شما می توانید تستی سریع را برای کار کردن میکروفون انجام دهید.اگر میکروفون کار نکرد، برای پیدا کردن درایور به سایت کارخانه سازنده میکروفون بروید و درایور مورد نیاز خود را دانلود کنید.
 1. در بخش system tray، پائین گوشه راست ویندوز، روی آیکون بلندگو یا Volume راست کلیک کنید.
 2. سپس گزینه Sounds را کلیک کنید.در بخش system tray، پائین گوشه راست ویندوز، روی آیکون بلندگو یا Volume راست کلیک کنید, سپس گزینه Sounds را کلیک کنید,روشتک,raveshtech
 3. در پنجره Sound برای دیدن تنظیمات میکروفون، زبانه Recording را کلیک کنید.
  روش تست میکروفون در ویندوز 10,روشتک,raveshtechروش تنظیم و تست میکروفون در ویندوز ۱۰
 4. اگر پشت میکرفون خود سخن بگوئید. به نوار های سبز رنگ نگاه کنید، اگر نوارها با سخن گفتن شما در حال برخاستن باشند، بدین معناست که میکروفون شما بخوبی کار می کند.روش تست میکروفون در ویندوز 10,روشتک,raveshtech
 
تنظیم میزان حساسیت میکروفون به صدا
اگر با صدای شما نوار سبز بسختی تکان می خورد، می باید درجه حساسیت میکروفون خود را افزایش دهید.
 1. در زبانه Recording، میکروفون دلخواه خود را درلیست انتخاب کنید.
 2. سپس دکمه Properties را بکلیکید.تنظیم میزان حساسیت میکروفون به صدا,روشتک,raveshtech
 3. در پنجره باز شده، زبانه Levels را کلیک کنید.
 4. در بخش Microphone Array، با استفاده از اسلایدر، حساسیت دریافت صدای میکروفون را افزایش دهید.
  تنظیم میزان حساسیت میکروفون به صدا,روشتک,raveshtechروش تنظیم و تست میکروفون در ویندوز ۱۰
اگر باز هم میکروفون شما کار نکرد، بهتر است درایورهای آن را دوباره نصب کنید.