حلوای برنجی زعفرانی
حلوا با ماکروفر
شله زرد
زولبیا
فرنی
بامیه