آموزش ساخت بالن آرزوها

کاردستی اتوبوس مدرسه با وسایل بازیافتی

ساخت قلک به شکل هواپیما با بطری آب یا نوشابه

آویز تزئینی

ساخت کارت پستال میوه ای